Uskoro proširenje deponije „Duboko“

Srbija | Upravljanje otpadom

sandzakhaber.net deponija

JKP „Duboko“ iz Užica saopštilo je da će radovi na proširenju i stabilizaciji tela deponije „Duboko“ u Užicu početi u junu 2016. godine, a preneo je Tanjug.

Kako je navedeno, projekat će biti realizovan u dve faze, od kojih će prva faza biti realizovana tokom ove godine. Ova faza obuhvata stabilizacione mere i izgradnju nove ćelije A1 za odlaganje otpada u podnožju Turskog potoka, a koja će imati zapreminuod 13.809 metara kubnih. U okviru druge faze projekta biće izgrađen novi deponijski prostor, ćelije A2 i A3, ukupne zapremine 541.620 kubnih metara.

Za prvu fazu projekta urađen je Elaborat o oceni podobnosti i količina materijala iz iskopa na deponiji JKP „Duboko“ Užice za potrebe stabilizacije dela tela deponije, a čime je omogućen iskop i korišćenje prirodnog materijala u količini od oko 60 hiljada kubnih metara. Glavni projekat uradila je firma „Enviroplan“ iz Grčke, a njegova tehnička kontrola poverena je stručnjacima Građevinskog fakulteta u Beogradu.

Vrednost projekta iznosi 4,5 miliona evra, od čega je 2 miliona evra obezbedila Vlada Republike Srbije, a ostatak je obezbeđen preko Švedske razvojne agencije (SIDA).

Sandra Jovićević

foto: sandzakhaber.com

izvor: tanjug.rs