Uskoro potpisivanje novog Memoranduma za interkonekciju Srbija-Bugarska

Srbija

mre zelenasrbija.rs

Od 8. do 9. septembra 2016. godine u Budimpešti u Mađarskoj održan je sastanak Grupe na visokom nivou za gasno povezivanje u centralnoj i jugoistočnoj Evropi (CESEC). Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike i Javnog preduzeća „Srbijagas“.

Državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike gospođa Mirjana Filipović ovom prilikom je izjavila da su u proteklom periodu preduzete aktivnosti na stvaranju uslova za realizaciju projekta interkonekcije Bugarska-Srbija, a koji je definisan kao jedan od šest prioritetnih projekata za Evropsku uniju i region. Ona je saopštila da je sa bugarskom stranom usaglašen tekst novog Memoranduma o razumevanju za izgradnju projekta gasnog interkonektora Bugarska – Srbija, kao i da je sastavni deo Memoranduma Vremenski plan aktivnosti u okviru projekta „Izgradnja gasnog interkonektora Bugarska – Srbija“. Potpisivanje tog Memoranduma očekuje se u što skorijem roku.

Na sastanku su razmotrene i aktivnosti na realizaciji Memoranduma o zajedničkom pristupu za rešavanje pitanja diversifikacije snabdevanja prirodnim gasom i izazova vezanih za sigurnost snabdevanja koji su potpisala sva ministarstva energetike zemalјa regiona i Evropske komisije 10. jula 2015. godine u Dubrovniku.

izvor: mre.gov.rs

foto: zelenasrbija.rs

Sandra Jovićević