Uskoro kogeneraciono postrojenje na deponijski biogas i solarna elektrana na krovu deponije u Podgorici

Region

kogeneraciono postrojenje na deponijski biogasPreduzeće „Deponija d.o.o.“ iz Podgorice objavilo je u utorak, 24. decembra, poziv za osnivanje javnog preduzeća u formi javno-privatnog partnerstva i zajedničkog ulaganja u izgradnju i upravljanje kogeneracionim postrojenjem za proizvodnju električne energije i tople vode iz deponijskog biogasa, dobijenog sa sanitarnih kada i proizvodnju električne energije iz solarnih elektrana na krovovima objekata deponije „Livade“.

Pozivom je definisano da preduzeće „Deponija d.o.o.“, koje između ostalog obezbeđuje građevinsko zemljište od 220 metara kvadratnih, mora imati 40% udela u ovom javnom-privatnom partnerstvu, dok se od privatnog partnera očekuje da finansira izradu projektne dokumentacije, građenje, reviziju i opremanje objekata. Ponude moraju biti dostavljene na crnogorskom jeziku do 17. marta 2014. godine, a ponuđači su dužni da obezbede i bankarsku garanciju u iznosu od 50 hiljada evra. Ponudom mora biti obuhvaćena izgradnja kogeneracionog postrojenja na deponijski biogas, ali i izgradnja solarnih elektrana, jer se pojedinačne ponude neće razmatrati.

Predviđen rok za realizaciju ovog projekta je 18 meseci.

S.J.