Uskoro dva nova postrojenja na OIE u Hrvatskoj

Region | Biomasa

biomasa garfondapv.org.rs

U Sisku u Hrvatskoj u planu je izgradnja kogeneracionog postrojenja na drvnu biomasu i biogasne energane.

Kompanija „EPI-Consulting“ ima u planu izgradnju biogasne energane, za koju je nedavno dobila dozvolu. Vrednost ovog projekta iznosi 2,5 miliona evra, a u planu je otvaranje 15 novih radnih mesta.

Kada je reč o kogeneracionom postrojenju na drvnu biomasu, kompanija „Mittelenergy“ dobila je dozvolu za njegovu izgradnju. Vrednost investicije u prvoj fazi iznosi 20 miliona evra, dok je ukupna vrednost investicije 80 miliona evra. Ovom investicijom trebalo bi da bude otvoreno 80 novih radnih mesta.

Sandra Jovićević

foto: garfondapv.org.rs