USAID smatra da bi se usvajanjem Zakona o energetici poništile reforme koje su donete usvajanjem Izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji

Srbija

usaid m-magazine.org

Predstavnici USAID Projekta za bolje uslove poslovanja istakli su da bi se usvajanjem novog Zakona o energetici poništili pozitivni pomaci koji su ostvareni usvajanjem Izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji. Oni su dodali da bi se povećao broj procedura, ali i broj dana za dobijanje upotrebne dozvole, kao i pravna sigurnost investitora.

Posebno je istaknuto da je akt o odobrenju za priključenje na mrežu koji se donosi u upravnom postupku retrogradno rešenje. Takođe je rečeno i da su rokovi neprimereni, jer je za rešenje o odobrenju za priključenje od strane elektrodistribucije potrebno 30 dana, a priključenje u dodatnom roku od 15 dana. Osim toga, u saopštenju USAID-a navedeno je i da je neracionalno da investitor tek po izdavanju građevinske dozvole saznaje uslove i troškove priključka na mrežu.

Podsetimo, u petak 19. decembra 2014. godine Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog Zakona o energetici.

Sandra Jovićević

foto: m-magazine.org