Uručeni ugovori za dodelu sredstava za uklanjanje divljih deponija sa obradivog zemljišta, opremanje poljočuvarske službe i pošumljavanje

27122016_ugovori_2

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo gospodin Vuk Radojević uručio je ugovore o dodeli sredstava iz pokrajinskog budžeta, koja su korisnici ostvarili na osnovu tri konkursa. To su konkursi za sufinansiranje uklanjanja divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, za opremanja poljočuvarske službe, i konkurs za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budzetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2016. godinu.

Gospodin Radojević je izjavio da je ova mera podrške uvedena zbog toga što smo prepoznali potrebu uklanjanja divljih deponija sa državnog poljoprivrednog zemljišta. Ukupna vrednost investicija je na nivou od oko 11,5 miliona dinara, a učešće Pokrajinskog sekretarijata je oko 8 miliona dinara. Na ovaj način, u 8 lokalnih samouprava koje su dobile ova sredstva biće uklonjeno blizu 20 hiljada kubnih metara otpada. Time će biti obezbeđeno 17 hektara novog obradivog zemljišta, koje će moći da se po godišnjem programu lokalnih samouprava daje u zakup i da se tako ostvare prihodi i za Republiku, Pokrajinu i za lokalne samouprave. On je istakao da će Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu nastaviti da sprovodi ove mere i u narednoj godini, te da će se i u narednoj godini za uklanjanje divljih deponija sa poljoprivrednog zemljišta obezbediti 15 miliona dinara.

Kada je reč o konkursu za razvoj šumarstva, danas su potpisani ugovori o dodeli bespovratnih sredstava u vrednosti većoj od 120 miliona dinara. Sredstva su izdvojena, pre svega, za pošumljavanje, melioraciju degradiranih šuma, širenje mreže šumskih puteva i unapređivanje rasadničke proizvodnje. Sredstva su ostvarila javna preduzeća, kao što su „Vojvodinašume“, Nacionalni park Fruška gora i Institut za nizijsko šumarstvo, ali to pravo su iskoristila i druga pravna, koja će na svom zemljištu i zemljištu fizičkih lica da podignu nove šume. Koncipirane su mere za povećanje šumovitosti i za narednu godinu i tim povodom je pokrajinski sekretar za poljoprivredu pozvao sve lokalne samouprave da aktivnije pristupe merama pošumljavanja.

izvor: vojvodina.gov.rs

Sandra Jovićević