Uručena nova oprema za ispitivanje zemljišta Agenciji za zaštitu životne sredine

yemljiste oprema sepa gov rs

Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije saopštila je da je 23. februara 2016. godine dobila na korišćenje tri XRF ručna analizatora sa pratećom opremom koji će se koristiti za praćenje kvaliteta zemljišta.

Kako je istaknuto, ovi instrumenti predstavljaju novu generaciju analizatora za detetciju metala i organskih jedinjenja, a njihova primena će doprineti poboljšanju praćenja stanja zemljišta i unapređenju Inventara kontaminiranih lokacija.

Analizatori su obezbeđeni od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine.

Sandra Jovićević

foto: sepa.gov.rs