Uredba o dopuni uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije

Svet

srbija-grb

U Službenom glasniku („Sl. glasnik RS“, br. 70/2014)  objavljena je Uredba o dopuni uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije. Dodat je novi član 7a koji dodatno uređuje položaj imaoca privremenog statusa povlašćenog proizvođača. Dodate su određene odredbe u vezi slobodnog kapaciteta.

Uredba će biti u primeni od 17. jula 2014.