Urbane šume prirodno nasleđe gradova dunavskog regiona

Srbija

Grad Beograd bio je domaćin Trećeg sastanka posvećenog realizaciji projekta „Upravljanje i korišćenje urbanih šuma kao prirodnog nasleđa u gradovima dunavskog regiona”- Urbfordan koji je održan od 2. do 4. aprila, saopšteno je iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Foto: Grad Beograd

Učesnici skupa predstavili su svoje nove obaveze na projektu kao što je mapiranje ekosistemskih servisa na izabranim lokacijama pojedinačno svih partnera na projektu.

Oni su obišli Avalu koja je izabrana kao područje za koje će se projekat Urbfordan realizovati na teritoriji Srbije, jer ima sve osobine urbane šume i nalazi se u neposredoj okolini glavnog grada.

Radilo se intenzivno i na izradi Strateškog plana područja, koji je osnova za izradu Novog Plana upravljanja šumama, što je osnovni cilj ovog projekta.

Grada Beograd je 2017. godine potpisao partnerski ugovor za učešće na realizaciji projekta Urbfordan – Upravljanje i korišćenje šuma kao prirodnog nasleđa u gradovima dunavskog regiona.

Projekat se finansira iz sredstava EU fondova kroz Program transnacionalne saradnje.

Grad Ljubljana je lider projekta na kojem učestvuje devet gradova partnera i četiri pridružena strateška partnera, njegova relaizacija počela je u junu 2018. godine i trajaće do novembra 2020.

Sledeći sastanak zakazan je za jun 2019. godine u Ukrajini.

Milisav Pajević