Urbana mobilnost zahteva multidisciplinarnost

Mobilnost | Srbija

Foto: pks.rs

Ekspertska radionica i drugi Upravni odbor projekta CityWalk – „Ka energetski odgovornim mestima: uspostavljanje pešačkih zona u gradovima Dunavskog regiona”održani su u Beogradu, od 6. do 8. juna 2017. godine, a domaćin partnerima iz Austrije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske i Rumunije bila je Privredna komora Srbije.

Više od četrdeset učesnika ekspertske radionice pozdravio je Aleksandar Kemiveš, direktor Odeljenja za strateško planiranje, razvoj i analize PKS, koji je predstavio investicioni potencijal Srbije, ulogu Komore kao zastupnika interesa privrede i trenutno aktuelne projekte.

Béla Kézy, ekspert iz Mađarske u oblasti urbanog razvoja istakao je da je osnovna funkcija urbane mobilnosti u kretanju – pešačenju ljudi, a ne u kretanju automobila, dok je dr Plamen Petrov sa Univerziteta u Varni objasnio da iz ugla arhitekte, planiranje održive urbane mobilnosti podrazumeva multidisciplinarno angažovanje i udruživanje i arhitekata i lokalnih donosioca odluka u kreiranju novih pešačkih zona, kako bi se napravio balans između različitih modaliteta prevoza.

Partneri na projektu imali su prilike da čuju i o realizovanim projektima, ali i planovima vezanim za urbanu mobilnost od glavnog urbaniste Grada Beograda, Milutina Folića. Folić je predstavio projekat „IME – identitet, mobilnost, ekologija“, kao i projekat „Beograd biciklom“ istakavši da oba projekta imaju za cilj uspostavljanje nove, ekološki prihvatljive hijerarhije učesnika u saobraćaju.

Deo projekta „IME” je i proširenje pešačke zone Knez Mihailove ulice, u centru Beograda, započeto još 1980. godine. Na ovaj način, grad nastoji da razvija „zelenu mrežu” pešačkih prostora u centru grada kojom bi se povezali postojeći otvoreni javni gradski prostori i ambijent od šireg značaja za identitet grada. Cilj je smanjenje korišćenja automobila kao prevoznog sredstva i stvaranja zelenijeg, zdravijeg i prijatnijeg mesta za život.

Projekat „Beograd biciklom” ima za cilj da bicikl postane prevozno sredstvo i da se biciklom ide na posao, fakultet i obavljaju sve druge dnevne aktivnosti. Strategija razvoja saobraćaja u Beogradu i projekat „Beograd biciklom“, bazirani su na ideji da pešaci i biciklisti, zajedno sa javnim gradskim prevozom dobiju prioritet u odnosu na vozače automobila – rekao je Folić.

U četvrtak, 8. juna, organizovana je poseta gostiju iz osam podunavskih zemalja Valjevu, jednom partnerskih gradova na projektu. Gostima su predstavljene kulturne i istorijske znamenitosti, kao privredni i turistički potencijal grada Valjeva. Ovom prilikom održan je i sastanak projektnog konzorcijuma svih partnera na projektu i radionica na temu upravljanja projektom i finansijskih i administrativnih pitanja. Po završetku radnog dela sastanka, domaćini i gosti su prošetali pešačkom zonom grada, koja će biti jedan od rezultata projektnih aktivnosti.

U okviru ovog projekta grad Valjevo će promovisati urbane i biciklističke staze, biće postavljena nova turistička i druga signalizacija, organizovane i mnogobrojne aktivnosti i događaji sa ciljem da se poveća svest građana o značaju usvajanja zdravih stilova života i kretanja, urbane mobilnosti i zaštite životne sredine.

Domaćin trećeg Upravnog odbora partnera na projektu predvidjenog za novembar 2017. godine, biće vodeći partner na projektu – Istraživački centar Bistra Ptuj.

izvor: pks.rs