Urađen Master plan gasifikacije Crne Gore

Region | Gas

295456Crnogorske “Vijesti” prenose detalje iz Master plana gasifikacije Crne Gore, koji zahteva velike investicije. “Potencijalna neposredna potrošnja gasa u Crnoj Gori iznosi do 287 miliona kubnih metara u 2013. godini (bazna godina) i mogla bi da poraste na oko 588 miliona kubika 2040. godine. Ovo su očekivanja  ako se izgrade svi gasovodi prema većim opštinskim centrima i gasna distributivna mreža u područjima s odgovarajućom graničnom potrošnjom,” navedeno je u Master planu.

U izgradnju gasne distributivne mreže u Crnoj Gori, čija će dužina do 2040. godine biti do 1.496 kilometara, potrebno je uložiti 194 miliona evra, navedeno je u Master planu razvoja gasnog transportnog sistema (gasifikacije) koji je uradio konzorcijum COWI-IPF.

Master plan je naručila Evropska investiciona banka (EIB) u okviru Investicionog okvira  za  zapadni Balkan (WBIF). WBIF je Crnoj Gori odobrio grant za izradu Master plana gasifikacije u iznosu od 550.000 evra. Plan je na javnoj raspravi do 16. februara.

Prema tom dokumentu, prosečna potrošnja gasa od 2020. do 2040. godine u Crnoj Gori iznosiće do 356 miliona kubnih metara (78 odsto ukupne potencijalne potrošnje gasa).

S obzirom na položaj Jadransko-jonskog gasovoda (IAP), priobalni deo transportnog sistema prikazan je s kraćim transportnim gasovodima koji se odvajaju direktno s IAP sistema, kao što su ogranci prema Ulcinju, Tivtu, Kotoru i Herceg Novom.

Drugi veći deo sistema bazira se na velikom ogranku prema Podgorici koji se nastavlja na severoistok i dolazi do Berana. Od tog magistralnog gasovoda odvajaju se transportni cevovodi prema svim opštinskim centrima u centralnoj i severnoj Crnoj Gori.

“Donica prenosnog gasovoda prelaze preko područja oranica, vinograda i voćnjaka, ekonomskih šuma, izdanačkih šuma, obrštenih šuma i makije te manjim delom takođe kroz područja  za štitnih šuma. U projektovanju pravca, glavni naglasak stavljen je na izbjegavanje prirodnih  zaštićenih područja (posebno nacionalnih parkova). Na mestima gde to nije bilo moguće uloženi su napori da se pravac postavi uzduž rubova  zaštićenih područja prirode (regionalni parkovi Sinjajevina, Komovi, Turjak s Hajlom, Smaragdna mreža lokacije Lovćen, Brdo Spas, Komarnica, Dolina Lima, Bjelasica, Dolina Ćehotine i područja pod međunarodnom  za štitom UNESCO-a (prirodno i kulturno-istorijsko područje grada Kotora i Nacionalni park Durmitor s basenom reke Tare, bio-koridori nacionalne i međunarodne  zaštite, koridor jugoistočnih Dinarida, obalni planinski koridor i obalni zeleni pojas)”, navodi se u dokumentu.

Ne preporučuje se izgradnja elektrane na gas u Pljevljima zbog pripremnih radova u vezi s izgradnjom elektrane na ugalj i visokog nivoa sigurnosti u dostupnost ležišta uglja. Mnoge druge pojedinosti, kao preporuka da se skladištenje vrši u Hrvatskoj, Albaniji ili Austriji mogu se pročitati u dokumentu, ili „Vijestima“ koje donose ovu opširnu priču.

Izvor: vijesti.me

V.V.