Urađen Alat za operatere seveso postrojenja

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini Ministarstva zaštite životne sredine je izradio Alat za operatere seveso postrojenja.

Svrha Alata za sabiranje količina opasnih materija je da pomogne operaterima koji upravljaju opasnim materijama kako da u cilju zaštite od hemijskog udesa, a u skladu sa članom 6. i članom 7. Pravilnika o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa („Sl. Glasnik RS”, br. 41/10, 51/15 i 50/18), odrede da li i kojoj grupi seveso postrojenja/kompleksa pripadaju, odnosno odrede koju vrstu dokumenata imaju obavezu da izrade na osnovu člana 58. Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 i 14/16).

Primena alata je posebno značajna u slučaju kada ni jedna od opasnih materija u postrojenju nije prisutna u količinama jednakim ili većim od navedenih u Listi opasnih materija i njihovih graničnih količina i kada se za određivanje grupe seveso postrojenja kao kriterijum koristi sabiranje količina opasnih materija koje operater ima na lokaciji, po kategorijama opasnosti.

Preporuka je da operateri koji su se ranije identifikovali kao seveso postrojenje, primenom alata, izvrše proveru da li je usled novousvojenih izmena u predmetnom pravilniku, došlo do izmene vrste dokumenta koju treba da izrade.

Takođe, Alat za sabiranje količina opasnih materija može se koristiti i za popis svih „seveso“ opasnih materija na lokaciji postrojenja/kompleksa koje su prisutne ili mogu biti prisutne u postrojenju/kompleksu (skladišni prostor, proizvodna postrojenja, cevovodi…).

Alat za sabiranje količina opasnih materija namenjen je operaterima seveso postrojenja, nadležnim organima i zainteresovanoj javnosti.

Milisav Pajević