Unaprediti sistem reciklaže ambalažnog otpada

Srbija | Upravljanje otpadom

Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan razgovarao je sa predstavnicima Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada u Srbiji o aktuelnim temama u oblasti sakupljanja i reciklaže ambalažnog otpada.

Na sastanku ministra Trivana sa predstavnicima Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada, čije su članice vodeće fabrike za reciklažu ambalažnog otpada u Srbiji, Fabrika kartona Umka, Grintek Novi Sad, Fabrika hartije Beograd, Srpska fabrika za reciklažu Grejač, razmotrene su teme unapređenja sistema reciklažnog otpada, kao što su potreba izrade studije za analizu stanja u sistemu reciklaže ambalažnog otpada, do poštovanja procedura prilikom izvoza ambalažnog otpada.

Ministar Goran Trivan je rekao da su vrata resornog ministarstva otvorena za sve inicijative i predloge, kako predstavnika Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada u Srbiji, tako i svih drugih zainteresovanih strana, kako bi se sagledali problemi i pronašla rešenja koja su najbolja za životnu sredinu i Srbiju.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević