Unapređenje saradnje Vojvodine i Štajerske u oblasti energetike

Srbija

Unapređenje saradnje Vojvodine i Štajerske u oblasti energetikePredstavnici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine prošle nedelje posetili su pokrajinu Štajersku u Austriji, a tom prilikom je u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanja otpadom, stanogradnje i održivog razvoja održan svečani prijem na kome je zaključeno da će saradnja između ove dve pokrajine u narednom periodu biti unapređena.

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine gospođa Nataša Pavićević Bajić i ministar poljoprivrede Štajerske gospodin Johan Sajtinger definisali su saradnju ove dve pokrajine između ostalog i u oblasti „zelene“ energetike i ekologije. Na sastanku je rečeno da će se saradnja u ovim oblastima unaprediti, pre svega kroz razmenu iskustava, znanja, inovacija i dostignuća pokrajine Štajerske kako bi Vojvodina u ovim sektorim brže napredovala.

Ovom prilikom je i predstavnik Departmena za energetiku i stanovanje gospodin gospodin Volfgang Ilek predstavio energetsku politiku Štajerske, a utvrđeno je da su ciljevi Vojvodine i Štajerske iz oblasti „zelene“ energetike jednaki. Takođe, upriličena je i poseta Univezitetu u Gracu i inovacionom centru u Vajcu gde je zaključena saradnja u oblasti energetike kroz partnerstvo u realizaciji projekata i sagledavanje energetske konkurentnosti Vojvodine.

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine posetili su i lokalne samouprave gde su se upoznali sa implementacijom energetske politike koja je glavni osnov za održivi razvoj Štajerske.

S.J.
foto: psemr.vojvodina.gov.rs