Unapređenje sistema za upravljanje otpadom u JKP „Čistoća“ iz Kragujevca

Upravljanje otpadom

oskar kvaliteta cistoca kragujevacJavno komunalno preduzeće „Čistoća“ iz Kragujevca dobitnik je prestižne nagrade Oskar kvaliteta, u kategorijama Liderstvo, Partnerstvo i resursi i Rezultati – Društvena zajednica, a koju već devetnaesti put dodeljuje Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost u saradnji sa Privrednom Komorom Srbije, uz podršku resornog ministarstva za infrastrukturu kvaliteta, odnosno Ministarstva privrede.

Nagrada za vrhunske rezultate postignute u razvoju i unapređenju organizacione i poslovne izvrsnosti dodeljena je u novembru 2013. godine za modernizaciju sistema upravljanja komunalnim i ambalažnim otpadom, uz visok nivo javne i zoo higijene, i tim povodom je rukovodilac službe razvoja i upravljanja projektima, gospodin Ivan Savović, govorio za Energetski Portal Srbije, objasnio proces ocenjivanja koji prethodi nagrađivanju, a koji je ovo javno komunalno preduzeće prošlo, i osvrnuo se na nove realizovane projekte, ali i one koji su u planu.

Prema njegovim rečima, od februara 2013. godine počeo je sa radom uslužni kontakt centar za građane Kragujevca, a prošle godine je realizovan i projekat unapređenja energetske efikasnosti sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom. Taj projekat je osmišljen i realizovan tako što je na svako vozilo JKP „Čistoća“ postavljen GPS uređaj za praćenje kojim je programirana svaka ruta, zadržavanje na stanici, izračunata potrošnja goriva, ali je promenjena i dinamika ruta kako bi se došlo do veće uštede.

Za 2013. godinu bila je planirana izgradnja reciklažnog centra na teritoriji grada Kragujevca. Naručilac idejno-projektne dokumentacije je bio nekadašnji Fond za zaštitu životne sredine koji je, zajedno sa lokalnom samoupravom, planirao finansiranje projekat izgradnje reciklažnog centra, ali pošto je taj fond ugašen, do realizacije projekta nije došlo. S obzirom da je idejno-projektna dokumentacija za ovaj reciklažni centar završena, JKP „Čistoća“ ima u planu da ove godine konkuriše za sredstva iz budžeta Republike Srbije kako bi se ovaj reciklažni centar izgradio.

Inače, „Čistoća“ je jedino javno komunalno preduzeće koje je nagrađeno Oskarom kvaliteta za ostvarene rezultate u 2013. godini, a početak rada novog Fonda za zaštitu životne sredine ministar energetike Zorana Mihajlović najavila je u prva tri meseca 2014. godine, odmah nakon izmena Zakona o zaštiti životne sredine.

S.J.