UN: Zarazne bolesti pretnja za životnu sredinu

xxPorast bolesti koje se prenose sa životinja na ljude, akumulacija toksičnih materija u usevima zbog suše i visokih temperatura, neke su od najvećih pretnji za životnu sredinu, objavila je danas Agencija UN za zaštitu životne sredine. U izveštaju UN navodi se da je velika pretnja po ljudsko zdravlje alarmantna količina plastičnog otpada u okeanima. Naučne analize pokazuju da su posledice klimatskih promena, koje ostavljaju duboke posledice na ekosistem, ljude, imovinu i ekonomiju, neizbežne. Izveštaj ukazuje na „kritičnu vezu izmedju zdrave životne sredine i zdravih ljudi“ i poziva na aktivniju borbu protiv globalnog zagrevanja. UN upozoravaju da je tokom 20. veka došlo do drastičnog smanjenja ekosistema i biodiverziteta, ali i podjednako znatno povećanje broja ljudi i domaćih životinja na Zemlji.

Navedeni fakori pogoduju stvaranju virusa, bakterija i drugih patogenih agenasa koji se mogu preneti sa divljih na domaće životinje, pa potom i na ljude, navodi se u izveštaju UN. Medju takozvane „zonotske“ bolesti spadaju ebola, ptičiji grip, respiratorni sindrom sa bliskog istoka (MERS), iznenadni akutni respiratorni sindrom (SARS), virus zapadnog Nila, zika virus i drugi. Ova oboljenja su u poslednjih 20 godina uzrokovale štetu od preko 100 milijardi dolara, a u slučaju pandemije kod ljudi mogle bi da izazovu štetu od nekoliko hiljada milijardi dolara. Prema podacima iz izveštaja, više od 60 odsto svih zaraznih bolesti kod ljudi su „zonotskog“ porekla, kao i 75 odsto svih zaraznih bolesti u nastajanju. UN upozoravaju da se po jedna nova zarazna bolest kod ljudi pojavi u svaka četiri meseca.

Vesna Vukajlović

www.beta.rs