Ulcinjska solana još godinu dana pod upravom JP „Nacionalni parkovi Crne Gore“

Vesti | Region

Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore na još jednu godinu produžava se Ugovor o zakupu Solane.

Foto: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Naime, Akcionarsko društvo za proizvodnju morske soli „Bajo Sekulić“ u stečaju i JPNPCG zaključili su Aneks III Ugovora o zakupu od 23.08.2016.godine čime se produžava Ugovor o zakupu na period od godinu dana i počinje teći od 24.08.2019. godine.

Aneks Ugovora o zakupu potpisali su direktor JPNPCG Elvir Klica i stečajni upravnik AD za proizvodnju morske soli „Bajo Sekulić“ustečaju, Žarko Ostojić.

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore će oslanjajući se na sopstvene kapacitete i iskustva, kao i u skladu sa dobrim evropskim praksama, nastaviti da realizuje aktivnosti u cilju zaštite biodiverziteta ovog jedinstvenog područja i veštačkog ekosistema, u koordinaciji sa resornim ministarstvom, opštinom Ulcinj, preporukama Savetodavnog tela za Solanu, kao i u saradnji sa domaćim i međunarodnim ekspertima, institucijama i organizacijama koje se bave očuvanjem prirodnih vrednosti.

U tom pravcu, JP Nacionalni parkovi Crne Gore će pripremiti predlog Programa upravljanja za naredni jednogodišnji period u cilju zaštite biodiverziteta Parka prirode Ulcinjske solane.

Podsećamo da je Odlukom Vlade Crne Gore, Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore povereno upravljanje prostorom ulcinjske Solane u cilju zaštite bioverziteta 24. avgusta 2015. godine.

Milisav Pajević