Uklonjene divlje deponije na rubovima sela u okolini Vršca

Vesti | Upravljanje otpadom

 

Foto: Grad Vršac

Grad Vršac i JKP „Drugi Oktobar“ nastavljaju svoje aktivnosti na uklanjanju divljih deponija koje se nalaze na rubovima sela u okolini Vršca.

U toku prethodne nedelje očišćene su tri divlje deponije.

U Ritiševu je očišćena deponija koja se nalazila na zemljištu namenjenom za pašnjak, a sa deponije se širio neprijatan miris zbog kojeg su se meštani Ritiševa često žalili, dok su količine otpada bile toliko velike da su sprečavale zemljoradnike da prođu mehanizacijom do svojih njiva.

U Jablanci su uklonjene dve divlje deponije od kojih je jedna takođe bila na pašnjaku, a druga skoro u samom centru sela na veoma nepristupačnom terenu ali zahvaljujući velikoj upornosti zaposlenih u JKP „Drugi Oktobar“ i njihovoj veštini upravljanja radnim mašinama, sav otpad sa ove deponije je uklonjen. Prikupljeni otpad prebačen je na gradsku deponiju.

Grad Vršac i JKP „Drugi oktobar“ ovom prilikom još jednom apeluju na sve stanovnike seoskih naselja, da kabasti komunalni otpad odvoze na gradsku deponiju, a svoj kućni otpad prikupe i otpreme ga u terminima predviđenim za odvoženje na gradsku deponiju jer je to jedini način da u budućnosti sprečimo ponovno nastajanje divljih deponija i sačuvamo životnu sredinu.

Milisav Pajević