Kako je proteklo uklanjanje invazivnih vrsta na Obedskoj bari?

Dvadeset drugi Međunarodni volonterski ekološki kamp na Obedskoj bari ove godine se realizuje u periodu od 18. do 31. avgusta, a organizuju ga Mladi istraživači Srbije i udruženje građana „Zeleni pogled“ u saradnji sa opštinom Pećinci, JP „Vojvodinašume“, Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode.

Foto: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

Nakon okupljanja, oko 50 učesnika je uklanjalo invazivne vrste na području oko ušća Revenice.

Pored predstavnika institucija iz Srbije, na kampu je svoj doprinos dalo i 12 volontera iz inostranstva (Japana, Kine, Španije, Francuske, Turske, Nemačke, Meksika, Italije i Srbije).

Pored promocije zaštićenog područja, kamp ima za cilj revitalizaciju vlažnih livada i stvaranje uslova za povratak retkih ptica močvarica.

Po završetku radnog dela, usledila je prezentacija Sava TIES projekta koji je odobren za finansiranje od strane Dunavskog transnacionalnog programa u okviru kojeg je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine strateški pridruženi partner, a JP „Vojvodinašume“ IPA partner.

Milisav Pajević