Ugalj nije poskupeo za krajnje kupce

Ugalj

indexJavno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ demantuje netačne informacije o višoj ceni uglja, koje su preneli pojedini mediji.

Odmah moramo da naglasimo da za građane ugalj nije poskupeo, budući da oni mogu, kao krajnji kupci, da kupuju ugalj direktno od JP EPS po starim cenama. Korigovane cene koje se navode u izveštajima pojedinih medija odnose se isključivo na preprodavce, tj. trgovce ugljem.

Ta cena je korigovana u skladu sa poslovnom politikom kompanije za prodaju uglja, pravilnikom za prodaju uglja kupcima koji preprodaju ugalj i metodologijom za određivanje cena uglja za preprodavce. Te odluke su usvojene na Organima upravljanja JP EPS, i preprodavci su blagovremeno upoznati sa promenama.

Cilj svake tržišno orjentisane kompanije kakva je i „Elektroprivreda Srbije“ je uspešno poslovanje, što u ovom slučaju podrazumeva prodaju što više uglja krajnjim kupcima, bez posrednika.

Smatramo da je nedopustivo dovođenje čitalaca u zabludu da će obični građani plaćati skuplji energent, kada to uopšte nije slučaj, jer cena za njih nije korigovana.

Svi građani koji su zainteresovani za kupovinu uglja direktno u Ogranku RB „Kolubara” mogu kupiti sirovi ili sušeni ugalj. Neophodno je samo da fotokopiju lične karte donesu na arhivu Komercijalnog sektora RB „Kolubara” u naselju Vreoci, ili poštom pošalju na sledeću adresu:

JP EPS, Ogranak RB „Kolubara”, Komercijalni sektor,

Ul. Diše Đurđević BB, 11560 Vreoci

Po predaji kopije lične karte i zahteva za kupovinu, građani će biti kontaktirani od strane zaposlenih u Službi prodaje uglja.

Uglja ima dovoljno i sva zainteresovana lica ga mogu kupiti. Cena je 3.452,42 dinara po toni sirovog uglja i 8.430,54 dinara po toni sušenog uglja.

Izvor: eps.rs