Učešće javnosti u izradi Programa privremenih objekata u nacionalnom parku Skadarsko jezero

Vesti | Region | Održivi razvoj

Foto: Srećko Grabovica (Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore)

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore je, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17,44/18 i 63/18), u obavezi da donese Program privremenih objekata za NP Skadarsko jezero.

U cilju pripreme i izrade što kvalitetnijeg Programa, a polazeći od potrebe da se obezbedi što veći stepen transparentnosti i omogući prethodno učešće zainteresovane javnosti, a posebno zainteresovanih korisnika prostora odnosno lokalnog stanovništva u opštinama Podgorica, Bar i Cetinje, Ministarstvo je pripremilo odgovarajući Upitnik.

Upitnik je potrebno popuniti u periodu od 6. septembra 2019. godine do 16. septembra 2019. godine i isti dostaviti na adresu javna.rasprava@mrt.gov.me.

Izvor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma