Učešće IMPEL mreže na jačanju usaglašenosti sa propisima iz zaštite životne sredine

 

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini Ministarstva zaštite životne sredine učestvovao je na 17. vanrednoj Generalnoj Skupštini Mreže Evropske unije za sprovođenje i primenu prava životne sredine (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) – IMPEL, koja je održana od 13. do 14. juna u Briselu.

Tema ovogodišnje vanredne Generalne Skupštine IMPEL -a bila je učešće IMPEL mreže na jačanju usaglašenosti sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine.

Naime, Evropska komisija je u 2017. godini pokrenula inicijativu za jačanje usaglašenosti u oblasti zaštite životne sredine (Environmental Compliance Assurance) – ECA, jer se ukazala potreba za pružanjem podrške državama u promovisanju, vršenju nadzora i usaglašavanju sa propisima u oblasti zaštite životne sredine.

Početkom 2018. godine objavljen je i Akcioni plan vezan za ECA, i IMPEL mreža je prepoznata kao ključni partner koji može pružiti veliku pomoć u implementaciji ovog plana.

Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini učestvovao je u radu Skupštine IMPEL-a kao punopravni član ove mreže.

Milisav Pajević