Učenici i članovi „Pokreta gorana Čačak“ posadili oko 700 sadnica

„Pokret gorana Čačak“ realizuje projekat „Naša šuma- naša briga“ kroz dve faze.

Foto: Aleksandra Strugar

Prva faza je već realizovana tokom marta i aprila ove godine na 10 različitih lokacija posađeno je oko 700 sadnica, devet vrsta lišćara i četinara: jarebika (100 komada), topola (70 komada), crvenolisna šljiva (90 komada), lipa (60 komada) , grab (60 komada), katalpa (25 komada), smaragdna tuja (95 komada), kleka (10 komada) i smrča (190 komada).

Lokacije se ne nalaze samo na gradskom području, pokriveno je i par seoskih mesnih zajednica.

„Realizujući ovaj projekat ‘JКP Gradsko zelenilo’ je zajedno sa nastavnicima i učenicima želelo da uredi i mesta koja su van centra grada, posebno ‘urbane džepove’ kojih ima na gradskom i seoskom području.

Foto: Aleksandra Strugar

Za početak, u prvoj fazi realizacije ovog projekta, uključeni su stariji osnovci i srednjoškolci, jer nam je cilj da oni budu aktivni učesnici i da kao mlađi naraštaji shvate važnost očuvanja šumskih ekosistema„, kaže Aleksandra Strugar, predsednica „Pokreta gorana Čačak“ i dodaje da su kroz akcije sadnje drveća, učenici stekli dodatna praktična znanja koja će im kasnije u životu sigurno trebati.

Druga faza projekta „Naša šuma- naša briga“ predviđena za oktobar ove godine i tada će se posaditi oko 300 sadnica listopadnog i četinarskog drveća.

Кranji cilj je da u Čačku bude što više „čuvara prirode“ baš kako se i zove izborni predmet u petom i šestom razredu osnovne škole.

Кada se završi ovaj projekat o posađenim biljkama brinuće se prvenstveno radnici JКP „Gradsko zelenilo“, ali i mlađi naraštaji, oni koji su učestvovali u sadnji.

Milisav Pajević