Učenici Eko-škole „IV kraljevački bataljon“ u „Velikom lovu na biljke“

Foto: Sandra Radetić Vučetić

Učenici Eko-škole „IV kraljevački bataljon“ iz Kraljeva su upoznati sa postupkom mapiranja staništa u „Velikom lovu na biljke“.

– Prvo su obeležili školsku zgradu, popločane površine i zelene površine.

Učenici su podeljeni u grupe.

Svaka grupa imala je zadatak da zabeleži biljne vrste koje su prisutne u školskom dvorištu i da samostalno napravi legendu, kaže Sandra Radetić Vučetić, eko-koordinatorka iz OŠ „IV kraljevački bataljon“ iz Kraljeva i dodaje da vežba imala cilj je da se učenici upoznaju sa biljnim vrstama koje su prisutne u školskom dvorištu, da shvate pojam biodiverzitet, kako da očuvamo biodiverzitet i koja je dominantna vrsta u našem školskom dvorištu o čemu smo diskutovali tokom izrade mapa staništa.

Milisav Pajević