Ubrzati rekonstrukciju vodovoda u Nevesinju

Region

Pomoćnik ministra finansija Republike Srpske u resoru za upravljanje investicijama Radmila Mihić dogovorila je sa rukovodstvom opštine Nevesinje i predstavnicima „Hidroelektrana na Trebišnjici“ ubrzanje realizacije projekta rekonstrukcije vodovodnog i kanalizacionog sistema u Nevesinju, te istakla da je prioritet rešavanje pitanja prečistača vode za piće.

Mihićeva je nakon jučerašnjeg sastanka rekla novinarima da je dogovoreno da se počinje sa sprovođenjem onoga što je predviđeno projektom, te dodala da se u narednih mesec dana može očekivati raspisivanje tendera za izbor izvođača radova.

Ona je sa načelnikom Nevesinja Milenkom Avdalovićem dogovorila dinamiku i drugih aktivnosti koje se odnose na smanjenje gubitaka na vodovodnom sistemu, proširenje vodovodne mreže i saradnju sa „Hidroelektranama na Trebišnjici“ u vezi sa potencijalnim izvorištem Jama Udbina, uzimajući u obzir da bi znatan dio investicionih aktivnosti preuzeo HET.

„Smatramo da bi uključivanje izvorišta Jama Udbina u vodovodni sistem bilo veoma važno za kvalitet vodosnabdevanja, te takvu investiciju moramo upotpuniti sa onim što podrazumeva naše zakonodavstvo“, rekla je Mihićeva, objašnjavajući da se misli na validne podatke o kvalitetu sirove vode u tom izvorištu i kapacitetu, te hidrauličkom proračunu kojem će odgovoriti na pitanje šta se dobija uključivanjem izvorišta u celokupan vodovodni sistem.

Ona je pozdravila napore opštinskog rukovodstva da bude riješeno strateško pitanje vodosnabdevanja i opredeljenost da se ovom problemu pristupi što urgentnije.

Avdalović je nakon sastanka naglasio da je opština na dobrom putu celovitog i sistematskog rešavanja vodosnabdevanja Nevesinja.

„Tokom ove godine ići će tender za izgradnju prečistača pitke vode na jezeru Alagovac i tako će biti rešen problem kvaliteta vode. Osim toga, radićemo na rešavanju problema gubitaka vode u vodovodnoj distributivnoj mreži u našem gradu“, rekao je Avdalović, dodajući da su gubici najveći u ulicama Cara Dušana i Nemanjića.

On je naveo da su planirali da sredstvima koja će najverovatnije biti grant Vlade Republike Srpske promene vodovodnu mrežu i smanje gubitke u tim ulicama, a zatim smanje gubitke usled pojave divljih priključaka i krađe vode.

Avdalović je najavio izgradnju kolektora za fekalne i otpadne vode u pojedinim gradskim i prigradskim naseljima naredne godine.

„Reč je o planskom, sistematskom i dobro organizovanom rešenju vodosnabdevanja i sistemu otpadnih voda, te smatram da ćemo to ove i iduće godine rešiti na zadovoljavajući način i u interesu svih građana Nevesinja“, istakao je Avdalović.

Voda u Nevesinju već godinama se ne preporučuje za piće, a u letnjim mesecima dešava se i potpuna nestašica voda.

Izvor: srna.rs

V.Vukajlović