U Vrbasu se razgovaralo o primeni Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu

 

Foto: Ekološki pokret Vrbasa

Sastanak radne grupe Konventa za Poglavlje 27 – oblast zaštita životne sredine i klimatske promene održan je juče u hotelu u Vrbasu.

Sednica je bila posvećena traženju preporuka za prepreke i izazova koje Srbija ima da primeni ekološko zakonodavstvo, i to naročito sa aspektom na lokalni nivo.

Uvodničar sastanka bio je Sreten Đorđević, jedini specijalizovani advokat za ekološke sporove u Srbiji.

Diskutovalo se o predlogu izmena Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, i predlozima i sugestijama šta bi smo u trenutnoj političkoj, i administrativnoj klimi/kapacitetima mogli učiniti za bolje učešće građana u odlučivanju i za bolje stanje životne sredine i zdravlje građana.

Razgovaralo se o spremnosti i kapacitetu organizacija civilnog društva da većom primenom ekološke regulative, dođu do kvalitetnijih rezultata na terenu. Iskazana je velika potreba za angažovanjem stručnih lica, pre svega pravnih eksperata u odbrani ugroženog javnog interesa u oblasti životne sredine.

Foto: Ekološki pokret Vrbasa

Ekološki aktivisti i ugroženi građani po Srbiji mogli su s mnogo većim šansama sprečiti gradnju objekata sa štetnim uticajem, da su znali za postojanje Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, čija primena omogućava preventivno delovanje u ranoj fazi odlučivanja, i kroz javne uvide, žalbe i predstavke, sprečavanje izdavanja dozvole ili barem vraćanje na prvostepeno odlučivanje, moglo se čuti na Sastanku radne grupe Konventa za Poglavlje 27.

Sastanak radne grupe Konventa za Poglavlje 27 – oblast zaštita životne sredine i klimatske promene organizovali su CEKOR i Ekološki pokret Vrbasa pod podrškom sledećih projekata: „CO-SEED: Civil society acts for environmentally sound socio-economic development“, Nacionalni Konvent o EU, i Program podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji (CSOnnect) koji implementira REC.

Milisav Pajević