U Vrbasu počela sa radom Mreža dobre energije

foto: pgv.org.rs

Uz podršku RES fondacije u Vrbasu je počeo sa radom sekretarijat Mreže dobre energije. Cilj osnivanja Mreže dobre energije je smanjenje troškova za energiju i smanjenje zagađenja usled potrošnje i proizvodnje energije. Usluge sekretarijata biće dostupne svim građanima opštine Vrbas.

Nakon osnivanja Mreže dobre energije u oktobru 2017. godine, kada je opština Vrbas bila jedna od potpisnika dobrovoljne platforme za povezivanje lokalnih samouprava i partnera iz vladinog i nevladinog sektora, posvećenih primeni i širenju dobre prakse i rešenja u lokalnoj energetici, nedavno je u Vrbasu otvoren sekretarijat Mreže dobre energije. Mreža dobre energije truditi da pomogne lokalnoj samoupravi u ispunjavanju zakonskih obaveza, a pre svega da kroz savete i preporuke pomogne vlasnicima svih objekata za stanovanje da smanje svoje troškove za energiju, povećaju komfor stanovanja i smanje zdravstvene rizike, rekao je Nikola Vujović, dipl. inženjer, koji uz kolegu Željka Zečevića čini stručni tim sekretarijata.

Iz ovog razloga Mreža dobre energije obratila se javnosti i pozvala sve zainteresovane građana da posete sekretarijat i zatraže savet za unapređenje energetske efikasnosti.

izvor: vrbas.net

Sandra Jovićević