U Vojvodini zasađeno 11.000 stabala u okviru akcije „Zasadi drvo“

Vesti | Srbija | Održivi razvoj

Foto: JP „Vojvodinašume“

Akcija „Zasadi drvo“ realizovana je u više od 30 gradova na teritoriji Republike Srbije. Subotica, Odžaci i Apatin su bogatiji za 11.000 stabala. JP „Vojvodinašume“ institucionalni je partner ove akcije.

Nedelja, 17. novembar predstavljao je sam završetak četvoromesečne aktivnosti, a uz dragoceno učešće volontera, na teritoriji od oko 10 hektara posejano je seme hrasta lužnjaka i zasađene su sadnice crnog bora.

Više stotina volontera, na sve tri lokacije u AP „Vojvodini“, zaposleni u JP „Vojvodinašume“, gorani, ali i naši najmlađi sugrađani, poslali su jasnu poruku o važnosti šuma i očuvanja čitavog ekosistema, ali i o značaju ličnog doprinosa svakog pojedinca.

Direktor JP „Vojvodinašume“, Roland Kokai, učestvovao je u akciji sadnje u Tavankutu, nadomak Subotice, gde je na oko 3 hektara zasađen crni bor.

Foto: JP „Vojvodinašume“

„Šume predstavljaju najsloženije ekosisteme na zemlji, i opšte je poznato da izuzetno korisna funkcija šuma nije najznačajnija, već ključna za opstanak čovečanstva. Šume čuvaju zemljište, vodu, regulišu odnos kiseonika, a ove tri stvari znače život. Pored toga, šume pružaju raznovrsnost biljnog i životinjskog sveta i predstavljaju oaze života na zemji. Plansko korišćenje šuma je ekološki i ekonomski opravdano i neophodno jer se na taj način dobija materijal koji je jedini ekološki prihvatljiv, a to je važno istaći. Princip održivog korišćenja šuma je dobra opcija za društvo i javnosti treba pokazati da šumarske seče znače obnovu i očuvanje šuma. Na žalost, društvo u širem smislu ne poštuje šumu već lični interesi preovladavaju i značajno je da na svakom mestu i u svakoj prilici ukazujemo i ličnim primerima pokazujemo kako se treba ophoditi prema šumi“, istakao je Kokai tom prilikom.

Foto: JP „Vojvodinašume“

Ovakve akcije su višestruko značajne jer su mediji način na koji možemo da približimo javnosti šume i šumarske aktivnosti. U tom, smislu preko medija će mnogi biti u prilici da se upoznaju sa aktivnostima koje su vezane za šume. Na taj način će se napraviti veza i saradnja između građana i nas kao preduzeća i građani će imati bolju i objektivniju sliku o aktivnostima šumara. Naposletku, javnost će moći da u stručnom smislu bude edukovana i benefiti će biti višestruki, jer je krajnji cilj širenje i očuvanje šuma.“

U Apatinu i Odžacima sejao se hrast lužnjak, a tom prilikom utrošeno je oko 1.000 kg semena.

Izvršni direktor JP „Vojvodinašume“ za šumarstvo, ekologiju i razvoj, dr Marko Marinković i Slađana Dabić, stručni saradnik za gajenje i zaštitu šuma u JP „Vojvodinašume“, bili su gosti u studiju Adria Media Grupe, gde su govorili o samom značaju pošumljavanja koje je i osnovna delatnost preduzeća, kao i o podršci javnosti koja je neophodna kako bi se podigla svest o ovoj aktivnosti.

Izvor: Vojvodinašume