U Vojvodini se godišnje generiše 600 hiljada tona otpada

Srbija | Upravljanje otpadom

ekourb arhus

Prošle nedelje u regionalnom Arhus centru u Subotici obeležena je peta godišnjica ovog centra održavanjem skupa posvećenog upravljanju otpadom.

U okviru skupa istaknuto je da je Arhus centar otvoren 2011. godine na inicijativu Udruženja TERRA’S uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, a potpisivanjem Memoranduma između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, grada Subotice i Otvorenog univerziteta. Rečeno je da Arhus centar postiže ozbiljne rezultate, kao i da je od velikog značaja kao spona između nadležnih organa i zainteresovane javnosti i ima važnu ulogu u edukaciji javnosti o mogućnosti uticanja na realizaciju planova, programa i projekata koji mogu imati uticaj na životnu sredinu.

Predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine govorila je o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, kao i obavezama pokrajinskih organa nadležnih za poslove zaštite životne sredine.

Predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije gospođa Ljiljana Đorđević na skupu je podsetila da preduzeća koja proizvode ili preuzimaju otpad da bi ga podvrgla tretmanu ili ga deponovala i izvezla moraju dostavljati svoje podatke Agenciji za zaštitu životne sredine.

Predstavnik preduzeća „Ekofeniks B tim“ iz Subotice gospođa Ljubica Bertović navela je da ovo preduzeće dnevno sakupi po tonu papira, najlona i PET ambalaže. Istakla je da se generiše dosta otpada, ali da kompanije mnogo više vode računa o otpadu koji sami stvaraju.

Rečeno je da se na teritoriji Vojvodine godišnje generiše oko 600 hiljada tona otpada, kao i da će Republika Srbija uskoro dobiti berzu sekundarnih sirovina koja bi trebalo da doprinese uređivanju tržišta otpada.

Sandra Jovićević

foto: ekourb.vojvodina.gov.rs