U Vojvodini redovna odbrana od poplava na 280 kilometara reka

Vesti | Srbija

U redovnoj odbrana na području Vojvodine od jutros je ukupno 280 kilometara odbrambenih linija na Dunavu, Tisi, Begeju, Tamišu, Кarašcu i Nadeli.

Foto: pixabay

Reka Brzava u značajnom je opadanju pa je odbrana na tom vodotoku jutros ukinuta, ali je uvedena na novim deonicama Dunava i Tise i na 2.3 kilometra Nadele.

Zbog velike količine padavina, koje su na pojedinim područjima Vojvodine u proteklom periodu bile znatno iznad prosečnih, uvedena je i odbrana od poplava od unutrašnjih voda.

Na lokacijama gde ima najviše problema sa unutrašnjim vodama vodoprivredna preduzeća su po nalogu JVP „Vode Vojvodine“ još od prošlog vikenda angažovala svu raspoloživu mehanizaciju sa kojom se iz kanalske mreže uklanjaju biljna vegetacija, eventualni čepovi i uska grla.

Pojedine pumpe rade danonoćno, a po potrebi anagažuju se i mobilni agregati.

Odvođenje suvišnih voda iz naseljenih mesta nije u nadležnosti JVP „Vode Vojvodine“ nego lokalnih komunalnih preduzeća.

Milisav Pajević