U Vojvodini će biti zasađeno 11.000 sadnica tokom akcije „Zasadi drvo“

Foto-ilustracija: Unsplash (Nikola Jovanović)

Svake godine JP „Vojvodinašume“ sprovode obnovu šuma na površini od oko 2.200 hektara. Osim toga, izvrši se podizanje novih šuma, kao i melioracija degradiranih šuma, i to na oko 400 hektara. Za ovaj posao je, pored semena i sadnog materijala, potrebno obezbediti i kvalitetnu radnu snagu. Pošto zaposlenih radnika nema dovoljno da bi se svi radovi izvršili u optimalnom roku, neophodno je angažovanje usluga po ugovoru, a dobrodošao je i volonterski rad zainteresovanih institucija i pojedinaca.

JP „Vojvodinašume“ je institucionalni partner akcije „Zasadi drvo“ koja je trebalo da se realizuje 3. novembra, ali je, zbog mogućnosti sušenja sadnica usled vremenskih prilika, pomerena na 17. novembar.

Tim povodom, direktor JP „Vojvodinašume“, Roland Kokai istakao je da: „U Akciji „Zasadi drvo“, volonteri i zaposleni u JP „Vojvodinašume“ će zajedno posaditi oko 11.000 sadnica hrasta lužnjaka i crnog bora na području Subotičke peščare, Odžaka i Apatina. Ukoliko zbog produžene vegetacije sa sadnica hrasta do tada ne opadne list, pošumljavanje će biti izvršeno setvom semena, koje se već nedelju dana sakuplja u semenskim objektima JP „Vojvodinašume“.

Foto-ilustracija: Unsplash (Spencer Watson)

Nakon dve godine urod je dobar, pa će biti sakupljene dovoljne količine žira za realizaciju plana pošumljavanja u sezoni jesen 2019 – proleće 2020, a napunićemo i hladnjaču u semenskom centru „Morović“, gde će žir biti čuvan za narednu sezonu. Tokom decembra, Akcija će biti nastavljena u Bačkoj Palanci, Plavni, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu, gde će se odvijati sadnja topole“.

Svi zainteresovani za učešće u akciji mogu se prijaviti putem sajta. Akcija počinje 17. novembra, a start je zakazan za 10 sati u više od 30 gradova na teritoriji Republike Srbije.

Izvor: JP „Vojvodinašume“