U toku realizacija sistema za odsumporavanje dimnih gasova u TE-KO „Kostolac“

srb zagadj_620x0

U ogranku TE-KO „Kostolac“ počela je realizacija završne faze izgradnje sistema za odsumporavanje dimnih gasova u termoelektrani „Kostolac B“.

Šef Službe za upravljanje zaštitom životne sredine u ogranku TE-KO „Kostolac“ gospodin Predrag Cvijanović izjavio je za Novosti da će posle puštanja u rad sistema za odsumporavanje, emisija sumpor-dioksida u termoelektrani „Kostolac B“ biti ispod 200 miligrama po kubnom metru.

Na smanjenju zagađenja radi se i u termoelektrani „Kostolac A“, u kojoj je u avgustu počeo probni rad postrojenja za transport pepela i šljake na novu deponiju koja se nalazi na površinskom kopu „Ćirikovac“. Za staru deponiju pepela koja se nalazi na Srednje-kostolačkom ostrvu urađen je projekat zatvaranja i njegova realizacija je u toku. Kaseta A je pošumljena, jedan deo je rekultivisan i probno zatvoren, pa se trenutno naizmenično koriste kasete B i C.

Osim sistema za odsumporavanje, prva faza kreditnog aranžmana sa Kinom obuhvata i revitalizaciju blokova B 1 i B 2, kao i gradnju železničkog koloseka i pristaništa. Radovi u drugoj fazi će obuhvatiti izgradnju novog termo-bloka B3 i proširenje kapaciteta kopa „Drmno“ sa 9 na 12 miliona tona uglja godišnje. Da bi se izgradio blok B3, neophodno je najpre proširiti kapacitet kopa „Drmno“, što je i započeto ovog meseca postavljanjem šestog BTO sistema. Ovaj sistem biće pušten u rad 2020. godine, a njegova gradnja koštaće 123 miliona dolara.

izvor: novosti.rs

Sandra Jovićević