U toku sprovođenje Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač

Srbija | Održivi razvoj

cfc i hfc cileri eko.minpolj.gov.rs

U Republici Srbiji u toku je implementacija Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač u okviru koga se sprovodi „Demonstracioni projekat zamene centrifugalnih CFC čilera“.

Cilj ovog projekta je da se centrifugalni rashladni sistemi koji kao rashladne fluide koriste CFC-11 i CFC-12 zamene sistemima koji ne koriste CFC i imaju visoku energetsku efikasnost, navedeno je na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

U saopštenju resornog ministarstva navedeno je da je do sada izvršeno sakupljanje freona iz starih čilera, a u planu je nabavka i dva nova čilera koja će koristiti fluorougljovodonike umesto CFC. Ovi čileri biće postavljeni u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa, a njihova vrednost je oko 160 hiljada dolara.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs