U toku sastanak predstavnika Arhus centara u Beču

unnamedDelegacija Arhus centara Crne Gore učestvuje na redovnom godišnjem sastanku Arhus centara koji se u organizaciji OSCE održava od 21. do 23. novembra 2016. godine u Beču.

Kao centralna tema ovogodišnjeg sastanka koji je okupio predstavnike Arhus centara iz Albanije, Azerbejdžana, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Kirgistana, Kazahstana, Srbije, Turmekistana, Tadžikistana, Ukrajine, Crne Gore, Moldavije, kao i različitih međunarodnih institucija, odabrana je zelena ekonomija i efikasnost resursa.

Prvog dana sastanka govorilo se o ulozi Arhus centara u širenju informacija i doprinosu razvoju zelene ekonomije i efikasnosti resursa, kao i o iskustvima u zemljama u kojima funkcionišu. Drugi dan sastanka realizovan je trening na istu temu sa ciljem da se unaprede znanja i veštine predstavnika Arhus centara, utiče na dalju održivost i identifikuju zajedničke aktivnosti. Trećeg dana biće upriličena terenska poseta bečkom kompleksu za upravljanje otpadom. Takođe, biče upriličena i poseta gradu Tulln, koji je sa 17 hiljada stanovnika primer dobre prakse i prvi grad u Austriji koji je dobio nagradu za održivi urbani razvoj i efikasnost resursa Soil Protection Prize.

izvor: ozon.org.me

Sandra Jovićević