U toku sanacija samozapaljenja uglja na „Polju D“

Srbija

rbkolubara.rs

U utorak 23. decembra 2014. godine u Direkciji RB „Kolubara“ održan je sastanak između direktora PD „Kolubara“ gospodina Milorada Grčića i predstavnika ekološkog društva „Medoševac“.

Predstavnici ekološkog društva „Medoševac“ došli su na sastanak zbog toga što selo Medoševac, koje se nalazi na obodu površinskog kopa „Polje D“, ima velikih problema sa aerozagađenjem. Oni su naveli da je velika zadimljenost rezultat samozapaljenja uglja na delu ugljenog bloka. Takođe su istakli da su zadovoljni komunikacijom sa menadžmentom RB „Kolubara“ koje pokušava da što pre pronađe rešenje za ovaj problem.

U saopštenju RB „Kolubara“ navedeno je da će problem samozapaljenja uglja biti rešen do kraja ove nedelje, s obzirom da radnici, bageri i buldožeri rade na zatrpavanju ovog ugljenokopa. Osim toga, RB „Kolubara“ demantovao je informaciju da je do samozapaljenja došlo zbog toga što se jalovina mimo tehničkih propisa i standarda žičarom odvozi i skladišti u neposrednoj blizini otkrivke uglja na „Polju D“. Iz ovog privrednog društva su istakli da je došlo do samozapaljenja dela ugljenog bloka na obodu fronta rudarskih radova proizvodnje uglja.

Sandra Jovićević

foto: rbkolubara.rs