U toku sanacija Polja S4 deponije „Bubanj“ u Nišu

Srbija | Upravljanje otpadom

jkpmediana.rs

Gradonačelnik Niša gospodin Zoran Perišić i direktor JKP „Mediana“ gospodin Bratislav Vučković prošle nedelje su obišli Polje S4 deponije „Bubanj“ u Nišu.

Gospodin Perišić je ovom prilikom izjavio da će komunalni otpad sa teritorije grada Niša i Doljevca moći da se deponuje na Polju S4 deponije „Bubanj“ u naredne tri godine, dok će za 20 godina ceo potez biti kultivisan nakon što se izvuče metan. Kako je istakao, uporedo sa sanacijom Polja S4 vrše se pripreme za sve ono što će doneti realizacija nove deponije na kojoj će se vršiti i tretman otpada, a ne samo odlaganje.

Gospodin Vučković je dodao da je vrednost radova sanacije Polja S4 oko 60 miliona dinara, a radove finansira JKP „Mediana“ iz naknade za deponovanje otpada koju plaćaju građani Niša. On je naveo da su do sada tri polja sanirana i rekultivisana, a očekuje se da će biti razvijen sistem primarne selekcije otpada koji će značajno uštedeti kapacitete na Polju S4.

Sandra Jovićević

foto: jkpmediana.rs