U toku rekonstrukcija Kanalizaciono-crpne stanice „Gazela“ u Beogradu

Srbija

KCS_Gazela bg

Predstavnici grada Beograda obišli su danas radove na rekonstrukciji Kanalizaciono-crpne stanice „Gazela“.

Menadžer grada Beograda gospodin Goran Vesić izjavio je da je Kanalizaciono-crpna stanica „Gazela“ jedna od najvećih crpnih stanica u Beogradu koja pokriva i fekalnu i kišnu kanalizaciju. On je istakao da je izgrađena 1975. godine, a da je ovo njena prva rekonstrukcija. Naveo je da će u okviru rekonstrukcije biti zamenjena sva tri velika kolektora za prikupljanje atmosferskih voda, ali i agregat i retenzija koja prikuplja vodu i štiti u slučajevima većeg vodostaja. Istakao je da će radovi biti realizovani u roku, odnosno u avgustu 2016. godine.

Član Gradskog veća gospodin Dragomir Petronijević istakao je da je investitor radova Direkcija za građevinsko zemljište grada Beograda. On je podsetio da je ova rekonstrukcija deo šireg plana koji predviđa da u narednih 10 godina svako naselje u Beogradu imati vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Direktor JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ gospodin Svetozar Veselinović izjavio je da je u toku rekonstrukcija crpne stanice „Karađorđev trg“ u Zemunu, kao i da je u planu rekonstrukcija crpne stanice „Ušće“ koja će pomoći da se efektnije odvodnjavaju kišne i fekalne vode sa Novog Beograda i Zemuna.

Sandra Jovićević

foto: beograd.rs