U toku realizacija projekta „Razvoj indikatora klimatskih promena i biodiverziteta u Srbiji“

Srbija | Održivi razvoj

zlatibor.tv

Predstavnici Češke razvojne agencije Mihael Hošek i Jan Dušek posetili su Agenciju za zaštitu životne sredine Republike Srbije povodom realizacije projekta „Razvoj indikatora klimatskih promena i biodiverziteta u Srbiji“.

Kako je saopšteno, poseta je organizovana kako bi češki eksperti sagledali stanje institucija i podataka vezanih za razvoj indikatora. U okviru posete koja je trajala dva dana razgovarano je sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – sektora za klimatske promene, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Instituta za meteorologiju, Instituta za šumarstvo i Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Predstavnici Češke razvojne agencije su u preliminarnom izveštaju istakli da postoje veoma kvalitetni podaci i modeli kada je reč o klimatskim fakorima i klimatskim promenama, kao i da postoji značajan nedostatak podataka o vrstama biljaka i životinja i staništa. Preporučeno je uspostavljanje koordinacionog tela za razvoj indikatora klimatskih promena i biodiverziteta na nivou resornog ministarstva ili agencije i uspostavljanje stabilnog finansiranja monitoringa senzitivnih vrsta i staništa u saradnji sa centrom za biodiverzitet Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, navedeno je u saopštenju Agencije za zaštitu životne sredine.

U planu je da u martu 2016. godine bude održan okrugli sto sa predstavnicima relevantnih institucija u okviru koga će biti precizno definisana metodologija razvoja indikatora, a biće date i preporuke o senzitivnim vrstama i staništima koji mogu biti korišćeni u razvoju indikatora, kao i preporuke za uspostavljanje permanentnog monitoringa.

Sandra Jovićević

foto: zlatibor.tv