U toku povećanje energetske efikasnosti u BiH

energetska efikasnost

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske gospođa Srebrenka Golić izjavila je da je resorno ministarstvo izdalo prve licence za 33 inženjera koji su položili stručni ispit za energetski pregled zgrada.

Kako je istakla, od 1. januara 2016. godine Zakonom o uređenju prostora i građenju uveden je obavezni energetski pregled zgrada, odnosno svaka novoizgrađena zgrada moraće da poseduje energetski sertifikat kako bi dobila upotrebnu dozvolu. Ona je podsetila da je u toku i projekat „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ kojim je planirano povećanje energetske efikasnosti u 30 objekata koji se nalaze u javnoj svojini.

Direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Bosne i Hercegovine gospodin Srđan Todorović izjavio je da je u toku instaliranje softvera za izračunavanje energetskih karakteristika zgrade koji će biti dostupan svim učesnicima u vršenju energetskih pregleda, a u znatnoj meri će olakšati posao i osigurati veći stepen pouzdanosti kvaliteta ovakvih usluga. Dodao je da će uskoro biti omogućeno i da uz unošenje određenih parametara softver izračunava i potencijalne uštede koje bi mogle da se ostvare uvođenjem mera energetske efikasnosti.

Nabavku softvera omogućili su Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i UNDP, a predstavnici ovih organizacija održavaće i obuke za stručnjake koji žele da dobiju licencu za obavljanje energetskih pregleda objekata.

Sandra Jovićević

foto: energetskiportal.rs