U toku nabavka potrebne dokumentacije za projekat prečišćavanja vode u Zrenjaninu

Srbija

voda cleanwateraction.org

Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ iz Zrenjanina gospodin Goran Tajdić u izjavi za dnevni list „Danas“ potvrdio je da je započela realizacija projekta prečišćavanje pijaće vode u Zrenjaninu. Kako je istakao, trenutno je u toku prikupljanje dokumentacije kako bi investitor mogao da dobije sve potrebne dozvole, a potrebno je i potpisati ugovor sa opštinom Zrenjanin u vezi lokacije na kojoj će biti realizovan projekat.

Gospodin Tajdić je istakao da italijanska kompanija „Gruppo Zilio“ ima obavezu da najpre uradi građevinski projekat nakon čega se može krenuti u realizaciju projekta vrednog 6,5 miliona evra. On je dodao da će u prvoj fazi projekta biti obezbeđen sedimentacioni tank, zatim tank flokulacije za smanjenje organske materije, a primenjivaće se hlor dioksid, dok će se ultrafiltracija obavljati preko cevastih membrana. U drugoj fazi prečišćavanja biće uključeni sudovi za tretman bora i filteri za smanjenje arsena i natrijuma, a postupak se završava reverzibilnom osmozom. Naveo je da će kapacitet postrojenja biti devet miliona kubika vode godišnje, kao i da je ugovorom predviđena godišnja potrošnja 6,5 miliona kubika.

Podsetimo, prvi tender za prečišćavanje pijaće vode u Zrenjaninu raspisan je u septembru 2014. godine, a Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki početkom decembra prošle godine poništila je tender zbog povrede prava potrošača. Drugi tender za prečišćavanje pijaće vode u Zrenjaninu raspisan je sredinom decembra 2014. godine, a jedina kompanija koja se prijavila je kompanija „Gruppo Zilio“ iz Italije.

Prema Elaboratu o utvrđivanju modela sprovođenja javne nabavke u postupku obezbeđenja pijaće vode u gradu Zrenjaninu koji je usvojen 25. aprila 2014. godine predviđeno je da isporuka pijaće vode počne u roku od 8 meseci od dana potpisivanja ugovora. Takođe, svi tehnički, fiksni i operativni troškovi koji proizilaze iz procesa usaglašavanja parametara kvaliteta pijaće vode srpskog sa evropskim zakonodavstvom, padaju na teret ponuđača i isti su za sve vreme trajanja ugovora.

Kvalitet pijaće vode mora da odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije, a grad Zrenjanin samo otkupljuje usluge prečišćavanja vode i nema obavezu kupovanja opreme.

Sandra Jovićević

foto: cleanwateraction.org