U toku montaža turbine u HE „Zvornik “

Srbija | Hidro

20871-HE ZVORNIK_494 dlhe.rs

Direktor HE „Zvornik “ gospodin Tomica Jovanović izjavio je za EPS energiju da je u toku montaža turbine u okviru revitalizacije ove hidroelektrane.

Kako je istakao, u planu je bilo da se turbina montira u turbinskoj jami, ali je prihvaćen predlog izvođača da se turbina montira u montažnoj sali generatora, a zatim se kompletan sklop turbine prenese na finalnu poziciju u turbinsku jamu. On je dodao da je u toku formiranje cevovoda i ostale opreme za novi rashladni sistem agregata, kao i redovni poslovi na istovaru dopremljene robe. Naveo je da je pristigla skoro sva oprema za agregat A1, urađen je fabrički prijem, a očekuje se da bude urađen prijem pobudnog sistema, visokonaponske i srednjenaponske sklopne opreme i opreme sistema za upravljanje i zaštitu.

Gospodin Jovanović je dodao i da je u toku revitalizacija hidrotehničke opreme, kao i revitalizacija radova na sistemu za drenažu i pražnjenje. Istakao je da su do sada realizovani radovi na jednosmernom i invertorskom napajanju, završena je demontaža prvog agregata i pomoćnih sistema, ali i građevinski radovi za smeštaj novog generatora.

U planu je da kompletna revitalizacija sva četiri agregata HE „Zvornik“ bude završena krajem 2019. godine.

Sandra Jovićević

foto: dlhe.rs