U toku Javna rasprava o Nacrtu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu u Crnoj Gori

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore pokrenulo je Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu.

Nacrt zakona o proceni uticaja na životnu sredinu dostupan je na internet stranicama Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, Arhus centara Nikšić, Podgorica i Berane, kao i na portalu e-Uprave Crne Gore. Osim toga, 20. novembra 2017. godine u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma biće održana tribina posvećena pomenutom nacrtu.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu trajaće do 27. novembra 2017. godine.

izvor: epa.org.me

Sandra Jovićević