U toku izrada novog „Katastra MHE Republike Srbije“

Srbija

problemi-i-prepreke-izgradnja-male-hidroelektrane

Tehnički direktor Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode“ gospodin Veljko Dimitrijević u intervjuu za dnevni list „Večernje novosti“ izjavio je da su predstavnici ovog preduzeća nakon višemesečnog kontrolisanja lokacija za izgradnju malih hidroelektrana utvrdili da je samo 10 odsto lokacija podobno za izgradnju MHE.

Prema njegovim rečima, Republika Srbija je proteklih godina pozvala investitore da ulažu u izgradnju 856 MHE prema „Katastru MHE“ iz 1987. godine. Međutim, nakon provere oko 600 lokacija, predstavnici JVP „Srbijavode“ utvrdili su da je samo oko 60 lokacija i dalje pogodno za izgradnju ovih objekata, naveo je gospodin Dimitrijević.

Predstavnik Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije gospođa Vera Ražnatović istakla je da je Nacionalnim akcionim planom Republike Srbije predviđeno da do 2020. godine budu izgrađene MHE ukupne snage 188MW. Ona je dodala i da je pokrenut projekat izrade novog katastra MHE, ali da on još uvek nije završen iako su sredstva dobijena još 2013. godine putem IPA fonda.

Sandra Jovićević

foto: energetskiportal.rs