U toku čišćenje deponije u Vrbasu

Srbija | Upravljanje otpadom

 

Foto: JKP Komunalac Vrbas

U opštini Vrbas u toku je čišćenje glavne seoske deponije u Kucuri.

Kako je navedeno, sanacija deponije biće izvršena u dve faze – u prvoj fazi biće očišćen pristupni put, a u drugoj fazi će deponijabiti očišćena nakon čega će otpad ponovo moži da se odlaže na nju.

Radovi će biti završeni u petak, a njihova vrednost je oko 200.000 dinara.

izvor: vrbas.net