U toku čišćenje akumulacije MHE „Radaljska banja“

Srbija | Hidro

mini hidroelektrana

Krajem aprila 2016. godine počelo je čišćenje nanosa u akumulaciji MHE „Radaljska banja“.

Rukovodilac Službe građevinskog održavanja u HE „Zvornik“ gospodin Mitar Ignjatović izjavio je da će ovim radovima biti dovedena u normalnu funkciju „pečurka“ temeljnog ispusta koja je trenutno u mulju i nataloženom granju.

Predviđeno je da se tokom realizacije ovog projekta izvadi oko 5 hiljada metara kubnih materijala, a radovi bi trebalo da budu završeni do kraja maja ove godine.

Sandra Jovićević

foto: novosti.rs