U toku CIGRE savetovanje u BiH

Region

U nedelju 17. septembra 2017. godine u Neumu u Bosni i Hercegovini počelo je 13. savetovanje Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog veća za velike električne sisteme (BHK CIGRE).

Photo: Pixabay

Na skupu je rečeno da Bosni i Hercegovini treba osmišljena i ambiciozna energetska politika koja će stvoriti uslove da energetski sektor bude generator ubrzanog ekonomskog razvoja zemlje. Ukazano je na važnost učešća struke i javnosti u kreiranju mera za razvoj elektroenergetskog sektora, ali i ukupnog razvoja BiH. Rečeno je i da je u BiH usvojen set zakona kao osnova za strateški razvoj energetskog sektora sa vizionarskim pogledom do 2030. godine, odnosno 2050. godine.

Savetovanju prisustvuje oko 500 naučnih i stručnih učesnika iz zemlje i inostranstva, biće predstavljeno 158 stručnih referata i održano više prezentacija.

Savetovanje se završava 21. septembra 2017. godine.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević