U toku 19. Međunarodni volonterski ekološki kamp na Obedskoj bari

FOTO 6

Na Obedskoj bari 21. avgusta 2016. godine počeo je 19. Međunarodni volonterski ekološki kamp koji će trajati do 3. septembra 2016. godine.

Cilj kampa je promocija zaštićenog područja Obedske bare, ali i stvaranje uslova za povratak retkih ptica močvarica i povezivanje turističkog centra kod Obreža sa najvećom kolonijom ptica.

Kamp organizuju lokalno udruženje građana „Zeleni pogled“ i Mladi istraživači Srbije u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, opštinom Pećinci, JP „Vojvodinašume“, Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode.

izvor: ekourb.vojvodina.gov.rs

Sandra Jovićević