U srpske šume biće uloženo 3,75 miliona dolara

Foto: pixabay

Počela je prva faza projekta vrednog 3,75 miliona dolara koji je usmeren ka dugoročnom poboljšanju stanja šuma i održivosti šumskih ekosistema u Srbiji. Projekat finansira Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF), a sprovodi Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i trajaće četiri godine.

Ministar za poljoprivredu i zaštitu životne sredine gospodin Branislav Nedimović otvorio je konferenciju na kojoj su eksperti iz oblasti biodiverziteta, šumskog inventara i planiranja gazdovanja šumama koji su učestvovali u razvijanju ideje projekta, predstavili osnovni koncept projekta i očekivane rezultate.

Pomoćnik generalnog direktora i regionalni predstavnik FAO za Evropu i centralnu Aziju gospodin Vladimir Rahmanjin istakao je da je osnovna zamisao projekta prilično ambiciozna i da će se projekat baviti ne samo tehničkim pitanjima, već i uticajem na promene starih praksi u planiranju i proizvodnji. On je rekao da projekat treba da se suoči sa trenutnim i budućim izazovima koje su se pojavili pod uticajem klimatskih promena i koji utiču na očuvanje biodiverziteta.

Zvanične srpske institucije su zajedno sa FAO učestvovale u fazi pripreme projekta, a planirano je da šumski fond Republike Srbije do 2020. godine bude transformisan u sistem alata za procenu i nadgledanje stanja šuma, čime će se omogućiti rešavanje pitanja i zadovoljavanje sve većih potreba u šumarstvu. U okviru projekta planirana su predavanja i obuke za zaposlene u institucijama koje gazduju šumama, ostale državne institucije, ali i korisnike šuma.

Globalni fond za zaštitu životne sredine je značajan partner za FAO. Ove dve organizacije su sarađivale na projektima širom sveta, uključujući projekte koji se sprovode u Turskoj, centralnoj Aziji i Balkanu.

izvor: rtv.rs

Sandra Jovićević