U Somboru se uspostavljanja mreža atarskih puteva

Vesti | Srbija

 

Foto: Grad Sombor

U sklopu akcije uspostavljanja mreže atarskih puteva, prošlog petka je izvršeno omeđavanje atarskog puta br. 3570 i 3588 u K.O. Bački Breg.

Omeđavanju, koje je vršila ovlašćena geodetska kuća, prisustvovali su zaposleni Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine uz poljočuvarsku službu grada Sombora.

Zbog učestalih uzurpacija atarskih puteva koji su u javnoj svojini grada Sombora, lokalna samouprava je u skladu sa Odlukom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete, odlučila da stane na put ovoj pojavi i izdala je naloge za omeđavanje uzurpiranih – odoranih atarskih puteva.

Sa ovim aktivnostima se krenulo u novembru mesecu 2017. godine i nakon do sada završenih omeđavanja puteva u Aleksa Šantiću, Riđici, Rastini, Gakovu, Kolutu, Bezdanu, Svetozar Miletiću i Bačkom Bregu, nastaviće se i u svim preostalim katastarskim opštinama sa teritorije Grada Sombora.

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine upozorava da će svim licima za koje bude utvrđeno da su odoravala atarski put biti izdati prekršajni nalozi.

Milisav Pajević