U Somboru održana tribina „Životna sredina- gde smo danas?“

Vesti | Srbija

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je uzeo učešće u realizaciji tribine „Životna sredina-gde smo danas?“ u organizaciji Pokreta gorana Sombor koja se sprovodi u projektu „Od edukacije do akcije“ u okviru programskih aktivnosti u LAP-u za mlade grada Sombora.

Foto: Pokrajinski zavodi za zaštitu prirode

Cilj tribine je bio da se informisanjem o radu organizacija koje se bave praćenjem stanja životne sredine i aktivnostima koje one sprovode, mladi srednjoškolskog uzrasta, ali i ostalo građanstvo, osnaže da uzimaju učešće u sprovođenju programa u okviru Poglavlja 27.

Takođe i da se uključuju u rad organizacija civilnog društva i ostalih organizacija, planiraju karijeru u ovoj oblasti, razmišljaju o mogućnostima ličnog doprinosa unapređenju stanja životne sredine i slično.

Ispred Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode na ovoj tribini učestvovao je dr Oliver Fojkar, PR zavoda sa predavanjem na temu „Zaštita prirode u Vojvodini stanje i perspektive“.

Na tribini svoje radove su predstavili Aarhus centar Subotica (Životna sredina u Srbiji- pravci delovanja), Institut za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine (Stanje zemljišta- uticaji, uzroci) i Pokret gorana Vojvodine (Aktuelni projekti i omladinski eko kampovi).

Milisav Pajević